landstingsval på engelska

Här ar alla landstingsval översättning till engelska

landstingsval

[2lAn:(d)[email protected]:l] subst.
< landstingsval, landstingsvalet, landstingsval, landstingsvalen >
- val av representanter i landstinget
county council election
Valen hålls vart fjärde år samtidigt med kommunal- och riksdagsvalen; utländska medborgare får rösta om de bott i Sverige i tre år och fyllt arton år.
"Elections are held every fourth year in conjunction with the municipal and parliamentary elections; foreign citizens may vote if they have lived in Sweden for three years and are eighteen or older."
Övrig: county council election

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.