leda på engelska

Här ar alla leda översättning till engelska

led

[le:d] adj.
< led, lett, leda >
- trött, uttråkad
Exempel:
  • jag är led på mitt jobb - I am [sick and] tired of my job

led

[le:d] adj.
< led, lett, leda >
- otäck, elak
nasty, evil
Övrig: nasty, evil

leda

[2lE:da] subst.
< leda, ledan >
- känsla av att vara uttråkad
boredom
Övrig: boredom

leder

[lE:der] verb
< leder, ledde, lett, led, leda >
- föra (till ett mål)
lead, conduct
(om el etc "överföra")
("of electricity, etc., "conduct"")
Exempel:
  • leda en person över gatan - help a person across the street
  • vart leder den här vägen? - where does this road lead?
  • mötet ledde inte till något resultat - the meeting led nowhere
Uttryck:
  • en ledande fråga ("en fråga som är avsedd att leda till ett visst svar") - a leading question ("a question intended to suggest to a specific answer")
Övrig: lead, conduct

leder

[lE:der] verb
< leder, ledde, lett, led, leda >
- vara ledare el. chef för; sköta, styra
lead
Exempel:
  • leda ett sammanträde - lead a meeting
Övrig: lead

leder

[lE:der] verb
< leder, ledde, lett, led, leda >
- ligga främst
lead
Exempel:
  • svenskarna ledde matchen med 2--1 - the Swedes were leading 2-1
Avledningar:
  • ledning - management; lead (in sports)
Övrig: lead, management, lead

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.