leder på engelska

Här ar alla leder översättning till engelska

led

[le:d] subst.
< led, leden, leder >
- sträcka där man kan färdas
way
Sammansättningar:
 • huvudled - primary road, thoroughfare
 • trafikled - traffic route
 • vildmarksled - wilderness trail
 • farled - fairway
Övrig: way, primary road, thoroughfare, traffic route, wilderness trail, fairway

led

[le:d] subst.
< led, leden, leder >
- rörlig förbindelse mellan ben i kroppen
joint
Exempel:
 • armen gick ur led - his arm was dislocated
Sammansättningar:
 • knäled - knee joint
 • handled - wrist
Övrig: joint, knee joint, wrist

leder

[lE:der] verb
< leder, ledde, lett, led, leda >
- föra (till ett mål)
lead, conduct
(om el etc "överföra")
("of electricity, etc., "conduct"")
Exempel:
 • leda en person över gatan - help a person across the street
 • vart leder den här vägen? - where does this road lead?
 • mötet ledde inte till något resultat - the meeting led nowhere
Uttryck:
 • en ledande fråga ("en fråga som är avsedd att leda till ett visst svar") - a leading question ("a question intended to suggest to a specific answer")
Övrig: lead, conduct

leder

[lE:der] verb
< leder, ledde, lett, led, leda >
- vara ledare el. chef för; sköta, styra
lead
Exempel:
 • leda ett sammanträde - lead a meeting
Övrig: lead

leder

[lE:der] verb
< leder, ledde, lett, led, leda >
- ligga främst
lead
Exempel:
 • svenskarna ledde matchen med 2--1 - the Swedes were leading 2-1
Avledningar:
 • ledning - management; lead (in sports)
Övrig: lead, management, lead

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.