lekskola på engelska

Här ar alla lekskola översättning till engelska

lekskola

[2lE:ksko:la] subst.
< lekskola, lekskolan, lekskolor >
- förskola med deltidsgrupper
nursery school, kindergarten
Alla sexåringar har rätt att (kostnadsfritt) gå i lekskola högst tre timmar om dagen; invandrarbarn har möjlighet att börja före sex år om de behöver lära sig svenska, träna sitt modersmål och lära känna svenska barn innan de börjar skolan.
"All six-year-olds are entitled to attend nursery school (free of charge) up to three hours a day; immigrant children may begin before reaching six years of age if they need to learn Swedish, practise their own native tongue, or get to know Swedish children before they start school."
Övrig: nursery school, kindergarten

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.