levt på engelska

Här ar alla levt översättning till engelska

lever

[lE:ver] verb
< lever, levde, levt, lev, leva >
- vara vid liv, existera
live
(även bildligt)
("also figuratively")
Exempel:
  • lever dina föräldrar? - are your parents still alive?
  • leva på ris - live on rice
  • föda levande ungar - give birth to live offspring
Uttryck:
  • leva upp till sitt rykte ("leva som folk anser att man lever") - live up to one's reputation ("live as people believe one lives")
  • levande ljus ("stearinljus etc") - candles ("wax candles, etc.")
Övrig: live

lever

[lE:ver] verb
< lever, levde, levt, lev, leva >
- föra oväsen
be noisy
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
  • han svor och levde - he cursed and kicked up a row
Övrig: be noisy

lever ut

[le:verU:t] verb
< lever ut, levde, levt, lev, leva >
- ge fritt utlopp åt
give full expression (rein) to
Exempel:
  • leva ut sina känslor - let out one's feelings
Övrig: give full expression to

levt

[lE:vt] se lever verb
lived
Övrig: lived

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.