lider på engelska

Här ar alla lider översättning till engelska

lider

[lI:der] verb
< lider, led, lidit, lid, lida >
- ha smärtor, plågas
suffer
(även allmänt "bära följderna (av), vara drabbad (av)")
("also generally, "endure, be afflicted (with)"")
Exempel:
  • lidande människor - people in distress
  • lida av allergi - suffer from allergies
  • du ska inte behöva bli lidande på saken - it won't necessarily affect you
Uttryck:
  • lida brist ("sakna") - suffer loss ("miss")
Övrig: suffer

lider

[lI:der] verb
< lider, led, lidit, lid, lida >
- förflyta
pass
(i vissa fraser)
("in some phrases")
Exempel:
  • tiden lider - time passes
Uttryck:
  • vad det lider ("så småningom") - sooner or later ("eventually")
Övrig: pass

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.