ligg på engelska

Här ar alla ligg översättning till engelska

ligg

[lig:] subst.
< ligg, ligget, ligg, liggen >
- samlag
lay (sexual intercourse)
(vardagligt)
("informal")
Övrig: lay

ligger

[lIg:er] verb
< ligger, låg, legat, ligg, ligga >
- vara i vågrätt läge, vila; vara placerad
lie
(försvagat "finnas")
("down-toned, "be situated"")
Exempel:
 • ligga i sängen - lie in bed
 • boken ligger på bordet - the book is on the table
 • gatan ligger i Göteborg - that street is in Göteborg
 • hon ligger trea i tävlingen - she is lying third in the competition
 • det ligger mycket i vad du säger - there's a lot to what you say
Uttryck:
 • ligga med någon ("ha samlag med någon") - sleep with sby, go to bed with sby ("have sexual intercourse with sby")
 • du ligger illa till ("du är illa ute") - you're in a pickle ("you are in an unfortunate situation")
 • vad ligger bakom beslutet? ("vad beror beslutet på?") - what is behind the decision? ("what is the reason for the decision?")
 • ligga i blodet ("vara naturligt, typiskt") - be part of one's character ("be of one's nature, typical")
 • ligga lågt ("vara passiv, avvakta") - lie low ("bide one's time, remain secretly ready for action")
 • ligga i luften ("kunna anas el. kännas") - be in the air ("be able to anticipate or feel")
Övrig: lie

ligger i

[ligerI:] verb
< ligger i, låg, legat, ligg, ligga >
- anstränga sig, arbeta hårt
work hard, be at it
Övrig: work hard, be at it

ligger över

[ligerÖ:ver] verb
< ligger över, låg, legat, ligg, ligga >
- stanna kvar hos någon över natten, sova över
stay overnight
Övrig: stay overnight

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.