lokal skattemyndighet på engelska

Här ar alla lokal skattemyndighet översättning till engelska

lokal skattemyndighet

[lokA:l 2skAt:emyndighe:t] subst.
- statligt förvaltningsorgan för skatteärenden mm.
local tax office
Myndigheten tar bl a emot självdeklarationer och ansökningar om jämkning av preliminär skatt; här beräknas också den pensionsgrundande inkomsten för ATP-pensionen.
"Government authority responsible for collecting income-tax returns and applications for tax-rate adjustment; it also calculates the income on which supplementary pension under the ATP scheme is based."
Övrig: local tax office

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.