lotsar på engelska

Här ar alla lotsar översättning till engelska

lots

[lot:s] subst.
< lots, lotsen, lotsar >
- person som har som yrke att föra fartyg i och ur hamn
pilot (a person qualified to conduct ships into and out of a harbour)
Övrig: pilot, a person qualified to conduct ships into and out of a harbour

lotsar

[2lOt:sar] verb
< lotsar, lotsade, lotsat, lotsa >
- styra (ett fartyg) genom besvärliga farvatten
pilot (conduct (a ship) through difficult channels)
(även bildligt)
("also figuratively")
Övrig: pilot, conduct through difficult channels

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.