lott på engelska

Här ar alla lott översättning till engelska

lott

[låt:] subst.
Uttryck:
  • (ligga el. lägga el. gå) om lott ("så att kanterna på två material delvis täcker varandra") - (let) overlap ("so the edges of two materials partially cover one another")

lott

[låt:] subst.
< lott, lotten, lotter >
- föremål som används för att göra ett slumpmässigt val, lottsedel
lot
Uttryck:
  • dra el. kasta lott (om något) ("låta slumpen avgöra en fråga") - draw or throw lots (for sth.) ("let chance decide a matter")
Sammansättningar:
  • nitlott - blank
Övrig: lot, blank

lott

[låt:] subst.
< lott, lotten, lotter >
- det som tilldelas någon (genom arv el. slumpmässigt val)
share, part
(även bildligt)
("also used figuratively")
Sammansättningar:
  • arvslott - share of inheritance
  • kolonilott - allotment, (garden plot US)
  • levnadslott - destiny
Övrig: share, part, share of inheritance, allotment, , destiny

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.