luft på engelska

Här ar alla luft översättning till engelska

luft

[luf:t] subst.
< luft, luften >
- det man andas
air
Exempel:
  • vara ute i friska luften - be out in the fresh air
Sammansättningar:
  • morgonluft - morning air
  • luftförorening - atmospheric pollution
Övrig: air, morning air, atmospheric pollution

luft

[luf:t] subst.
< luft, luften >
- atmosfären ovanför markytan
air
Exempel:
  • fotografera från luften - photograph from the air
Uttryck:
  • ett slag i luften ("meningslös åtgärd") - a waste of effort ("empty measure")
  • spränga i luften ("spränga något så att delarna flyger omkring") - blow up ("explode sth. such that the parts fly about")
  • (påståendet är) gripet ur luften ("påhittat") - (the statement is) pure invention ("made up")
Sammansättningar:
  • luftmotstånd - air resistance
  • lufttryck - air pressure
Övrig: air, air resistance, air pressure

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.