luftförorening på engelska

Här ar alla luftförorening översättning till engelska

förorening

[2fÖ:rore:[email protected]] subst.
< förorening, föroreningen, föroreningar >
- nedsmutsning; nedsmutsande ämne
pollution, impurity; pollutant
Exempel:
  • föroreningar har spritts i vattnet - pollution has been spread in the water
Sammansättningar:
  • luftförorening - air pollution
Övrig: pollution, impurity, pollutant, air pollution

luft

[luf:t] subst.
< luft, luften >
- det man andas
air
Exempel:
  • vara ute i friska luften - be out in the fresh air
Sammansättningar:
  • morgonluft - morning air
  • luftförorening - atmospheric pollution
Övrig: air, morning air, atmospheric pollution

luftförorening

[2lUf:tfö:ro:re:[email protected]] subst.
< luftförorening, luftföroreningen, luftföroreningar >
- nedsmutsning av luften genom utsläpp av skadliga ämnen
atmospheric pollution
Övrig: atmospheric pollution

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.