luftstrupe på engelska

Här ar alla luftstrupe översättning till engelska

luftstrupe

[2lUf:tstru:pe] subst.
< luftstrupe, luftstrupen >
- förbindelsen mellan struphuvudet och luftrören
trachea, windpipe
Övrig: trachea, windpipe

strupe

[2strU:pe] subst.
< strupe, strupen, strupar >
- främre delen av halsen hos människor och djur
throat
Sammansättningar:
  • luftstrupe - windpipe, trachea
  • struphuvud - larynx
Övrig: throat, windpipe, trachea, larynx

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.