luftvärn på engelska

Här ar alla luftvärn översättning till engelska

luftvärn

[2lUf:tvä:r+n] subst.
< luftvärn, luftvärnet >
- militärt försvar mot angrepp från luften
antiaircraft defence
Övrig: antiaircraft defence

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.