lycka på engelska

Här ar alla lycka översättning till engelska

lycka

[2lYk:a] subst.
< lycka, lyckan >
- känsla av djup glädje
happiness
Sammansättningar:
  • lyckokänsla - sense of happiness
Övrig: happiness, sense of happiness

lycka

[2lYk:a] subst.
< lycka, lyckan >
- tur, framgång
luck
Uttryck:
  • lycka till! ("jag hoppas att du lyckas!") - good luck! ("I hope you succeed!")
Sammansättningar:
  • lyckosam - fortunate
  • fiskelycka - luck in fishing
Övrig: luck, fortunate, luck in fishing

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.