mänsklig på engelska

Här ar alla mänsklig översättning till engelska

mänsklig

[2mEn:sklig] adj.
< mänsklig, mänskligt, mänskliga >
- som gäller människan
human
Exempel:
  • den mänskliga naturen - human nature
  • deklarationen om de mänskliga rättigheterna -
Uttryck:
  • detta är mänskligt att döma ("såvitt man kan bedöma") hans sista chans - it would be fair to assume ("as far as one can tell") that this is his last chance
Övrig: human

mänsklig

[2mEn:sklig] adj.
< mänsklig, mänskligt, mänskliga >
- som är typisk för människan
human
Exempel:
  • det är mänskligt att fela - to err is human
Övrig: human

mänsklig

[2mEn:sklig] adj.
< mänsklig, mänskligt, mänskliga >
- human
humane
Motsatser: omänsklig
Exempel:
  • ett mänskligt samhälle - a humane society
Övrig: humane

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.