mått på engelska

Här ar alla mått översättning till engelska

mår

[må:r] verb
< mår, mådde, mått, må >
- känna sig
feel
(om hälsotillstånd eller välbefinnande)
("of health or well-being")
Exempel:
 • hur mår du? - how do you feel?
 • han mådde som en prins - he felt content
Uttryck:
 • hon mådde illa ("kände sig illamående") - she felt sick ("felt nauseous")
Övrig: feel

mått

[måt:] subst.
< mått, måttet, mått, måtten >
- system för beräkning av längd, yta och rymd; enhet i ett sådant system
measure, measurement
(även bildligt)
("also figuratively")
Exempel:
 • mått och vikt - size and weight
 • valdeltagandet är ett mått på det politiska intresset - voting participation is a measure of political interest
Uttryck:
 • vidta mått och steg ("genomföra åtgärder") - take steps ("take action")
Sammansättningar:
 • längdmått - measure of length
 • rymdmått - measure of capacity
 • måttband - tape measure
Övrig: measure, measurement, measure of length, measure of capacity, tape measure

mått

[måt:] subst.
< mått, måttet, mått, måtten >
- behållare (t ex sked el. bägare) som rymmer en viss mängd; viss kvantitet
measure, measuring cup
(även bildligt)
("also figuratively")
Exempel:
 • jag hyser ett stort mått av sympati för det argumentet - I sympathize quite strongly with that argument
Uttryck:
 • måttet är rågat ("tålamodet är slut") - I've had enough ("my patience is gone")
Sammansättningar:
 • litermått - litre measure
Övrig: measure, measuring cup, litre measure

mått

[måt:] subst.
< mått, måttet, mått, måtten >
- storlek, dimension
size, dimensions
Exempel:
 • ta mått på fönstren - get the measurements of the windows
 • en sal av imponerande mått - a hall of impressive size
Övrig: size, dimensions

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.