måttband på engelska

Här ar alla måttband översättning till engelska

mått

[måt:] subst.
< mått, måttet, mått, måtten >
- system för beräkning av längd, yta och rymd; enhet i ett sådant system
measure, measurement
(även bildligt)
("also figuratively")
Exempel:
  • mått och vikt - size and weight
  • valdeltagandet är ett mått på det politiska intresset - voting participation is a measure of political interest
Uttryck:
  • vidta mått och steg ("genomföra åtgärder") - take steps ("take action")
Sammansättningar:
  • längdmått - measure of length
  • rymdmått - measure of capacity
  • måttband - tape measure
Övrig: measure, measurement, measure of length, measure of capacity, tape measure

måttband

[2mÅt:ban:d] subst.
< måttband, måttbandet, måttband, måttbanden >
- band för mätning av längd
tape measure
Övrig: tape measure

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.