måtte på engelska

Här ar alla måtte översättning till engelska

[må:] verb
< må, måtte >
may
(anger önskan; högtidligt)
("indicates a desire; formal")
Exempel:
  • ja, må han leva! - long may he live! ("Happy Birthday to You!")
  • måtte han komma! - let him come!
Övrig: may

[må:] verb
< må, måtte >
might (just)
(anger försäkran)
("gives assurance")
Uttryck:
  • du må tro att jag blev förvånad! ("jag blev väldigt förvånad") - I was surprised, believe me! ("I was very surprised")
Övrig: might

[må:] verb
< må, måtte >
must, may
(anger sannolikhet)
("indicates probability")
Exempel:
  • jag gillar inte metoden hur effektiv den än må vara - I don't like that method, however effective it may be
  • affärerna måtte ha gått bra - things must have gone well
Övrig: must, may

[må:] verb
< må, måtte >
may, let
(högtidligt; uttrycker tillåtelse i juridiskt språk)
("formal; expresses permission in legal language")
Exempel:
  • talan må ej föras mot styrelsens beslut - no appeal may be lodged against the decision of the board
Övrig: may, let

måtte

[2mÅt:e] se
must
Övrig: must

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.