måtto på engelska

Här ar alla måtto översättning till engelska

måtto

[2mÅt:o] subst.
Uttryck:
  • i så måtto ("såtillvida (som)") - to such an extent ("in so far (as), (insofar (as) US)")

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.