mödravårdscentral på engelska

Här ar alla mödravårdscentral översättning till engelska

mödravårdscentral

[2mÖ:dravå:r+dsentra:l] subst.
< mödravårdscentral, mödravårdscentralen, mödravårdscentraler >
- mottagning med medicinskt utbildad personal för blivande och nyblivna mödrar
maternity centre
På mödravårdscentralen får kvinnan kostnadsfri kontroll under graviditeten och tiden närmast efter förlossningen. Där fastställs också havandeskap och behandlas sjukdomar som beror på havandeskap eller förlossning. Där ges också mödraundervisning och råd och upplysningar om t ex preventivmedel.
"The maternity centre offers women checkups throughout pregnancy and directly following delivery, free of charge. It also diagnoses the pregnancy and treats illnesses related to pregnancy or delivery. It also offers childbirth education, advice, and information about related topics, such as contraceptives."
Övrig: maternity centre

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.