magnetisk på engelska

Här ar alla magnetisk översättning till engelska

magnetisk

[[email protected]:tisk] adj.
< magnetisk, magnetiskt, magnetiska >
- som drar till sig järn
magnetic
(bildligt "tilldragande, lockande")
("figuratively, "attractive, tempting"")
Övrig: magnetic

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.