marknadsföringslagen på engelska

Här ar alla marknadsföringslagen översättning till engelska

marknadsföringslagen

[2mAr:knadsfö:[email protected]:gen] namn
the Marketing Act
Lag som gör det möjligt för Marknadsdomstolen att förbjuda marknadsföring som strider mot god affärssed.
"Act permitting the Market Court to forbid marketing which violates fair business principles."
Övrig: the marketing act

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.