maskar på engelska

Här ar alla maskar översättning till engelska

mask

[mas:k] subst.
< mask, masken, maskar >
- ryggradslöst djur av gruppen Vermes (särskilt den typ som håller till i jorden)
worm
Sammansättningar:
  • daggmask - earthworm
  • lysmask - glowworm
Övrig: worm, earthworm, glowworm

maskar

[2mAs:kar] verb
< maskar, maskade, maskat, maska >
- medvetet sänka (arbets)takten, förhala tiden
go slow, work to rule
Övrig: go slow, work to rule

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.