massa på engelska

Här ar alla massa översättning till engelska

massa

[2mAs:a] subst.
< massa, massan, massor >
- stor mängd
lots
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
  • en massa folk - crowds of people
  • massor av pengar - heaps of money
Övrig: lots

massa

[2mAs:a] subst.
< massa, massan, massor >
- stor mängd människor
mass
Exempel:
  • de arbetande massorna - the working masses
Sammansättningar:
  • folkmassa - crowd
  • masspsykos - mass psychosis
Övrig: mass, crowd, mass psychosis

massa

[2mAs:a] subst.
< massa, massan, massor >
- substans
pulp
(särskilt om halvfabrikat vid pappersframställning)
("used especially of semi-manufactured paper products")
Sammansättningar:
  • pappersmassa - paper (wood) pulp
  • massafabrik - pulp mill
  • massaved - pulpwood
Övrig: pulp, paper pulp, pulp mill, pulpwood

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.