med på engelska

Här ar alla med översättning till engelska

med

[me:(d)] adv.
- i samverkan
with
Exempel:
 • sjunga med - sing along
 • ta med sig - bring along
 • åka med - follow along
 • vara med i en förening - belong to a society
 • är du med på det? - do you agree?
 • jag har varit med om mycket - I have been around
Övrig: with

med

[me:(d)] adv.
- också
too
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
 • det tror jag med - I think so, too
 • jag med vill ha glass - I want ice cream, too
Övrig: too

med

[me:(d)] prep.
- under samverkan el. medverkan av
with
Exempel:
 • tala med sin fru - speak with one's wife
 • ligga med någon - sleep with sby
 • pannkakor med sylt - pancakes and jam
Övrig: with

med

[me:(d)] prep.
- genom att använda
with
Exempel:
 • äta med kniv och gaffel - eat with a knife and fork
 • skratta med hela ansiktet - laugh good-naturedly
 • med våld - with violence
Övrig: with

med

[me:(d)] prep.
- i avseende på, när det gäller
about, for
Exempel:
 • vänta med betalningen - delay payment
 • jag har inte råd med bil - I cannot afford a car
 • han lyckas med allting - he succeeds at everything
 • nog med prat! - enough talk!
 • är du nöjd med cykeln? - are you pleased with the bicycle?
Övrig: about, for

med

[me:(d)] prep.
with
(i idiomatiska uttryck)
("in idiomatic expressions")
Uttryck:
 • med all rätt ("helt rättvist") - fully entitled to do so ("justly so")
 • med andra ord ("på annat sätt sagt") - in other words ("or, one could say,")
 • med anledning av ("på grund av") - on account of ("because of")
 • med avsikt ("fullt medvetet") - with intent ("deliberately")
 • med hjälp av ("med (något) som hjälpmedel") - by means of ("with (sth.) as a tool")
 • med hänsyn till ("om man tar hänsyn till") - with regard to ("if one were to consider")
 • med mera (m m) ("och annat") - et cetera (etc.) ("and other things")
 • med rätta ("helt rättvist") - rightly ("justifiably")
 • med tanke på ("om man tänker på, med hänsyn till") - considering ("seeing, with a view to")
 • med tiden ("så småningom") - with time ("eventually")
 • med undantag av ("bortsett från") - with the exception of ("save")
 • vara med barn ("vara gravid") - be with child ("be pregnant")
 • till och med (t o m) ("även, så mycket som") - including ("even, as much as")
Övrig: with

med

[me:d] subst.
< med, meden, medar >
- skena som en kälke etc glider på
Användning: mest i plural
runner
Övrig: runner

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.