medan på engelska

Här ar alla medan översättning till engelska

medan

[2mE:dan] konj.
- under tiden som, samtidigt som
while, whereas
(anger även motsats)
("also indicates opposite")
Exempel:
  • aptiten växer medan man äter - appetite comes with eating
  • moderaterna fortsätter att öka medan däremot centern går tillbaka - while the Centre Party is on the retreat, the Moderate Party continues to advance
Övrig: while, whereas

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.