medelålder på engelska

Här ar alla medelålder översättning till engelska

medelålder

[2mE:delål:der] subst.
< medelålder, medelåldern >
- ålder mellan ungdom och ålderdom
middle age
Exempel:
  • vara i medelåldern - be of middle age
Övrig: middle age

ålder

[Ål:der] subst.
< ålder, åldern, åldrar >
- antal levnadsår som man har uppnått
age
Exempel:
  • vid 75 års ålder - at the age of 75
  • barn i åldern 6--8 år - children of 6 to 8 years of age
Sammansättningar:
  • medelålder - middle age
  • skolålder - school age
  • pensionsålder - pensionable age
  • åldersgrupp - age group (bracket)
  • ålderspension - old-age pension
  • ålderskrämpor - ailments (infirmities) that come with age
Övrig: age, middle age, school age, pensionable age, age group, old-age pension, ailments that come with age

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.