mellan på engelska

Här ar alla mellan översättning till engelska

mellan

[2mEl:an] prep.
between
(anger ett läge som omges av gränser i rum och tid)
("indicates a position limited in place and time")
Exempel:
 • vägen gick mellan höga berg - the road led between high mountains
 • mellan Göteborg och Malmö - between Gothenberg and Malmö
 • affären är öppen mellan 9 och 18 - the shop is open between 9 a.m. and 6 p.m.
Uttryck:
 • sätta sig mellan två stolar ("hamna i en ohållbar situation genom att välja två alternativ samtidigt") - fall between two stools ("end up in an untenable situation by choosing two alternatives simultaneously")
 • se mellan fingrarna med ("ha överseende med") - turn a blind eye to ("be indulgent toward")
 • läsa mellan raderna ("förstå något som är avsett men inte utsagt") - read between the lines ("understand sth. that is intended but not expressed")
Övrig: between

mellan

[2mEl:an] prep.
between
(anger ömsesidigt förhållande eller utbyte)
("indicates mutual relationship or exchange")
Exempel:
 • samarbetet mellan centern och folkpartiet - cooperation between the Centre and Liberal parties
 • jämlikhet mellan könen - equality of the sexes
 • skillnaden mellan rika och fattiga länder - the difference between rich and poor countries
 • välja mellan två onda ting - choose between two evils
Uttryck:
 • ett samtal mellan fyra ögon ("på tu man hand") - a conversation in private ("between two people")
Övrig: between

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.