mervärdeskatt på engelska

Här ar alla mervärdeskatt översättning till engelska

mervärdeskatt

[2mE:rvä:r+deskat:] se moms
value-added tax, VAT
Övrig: value-added tax, vat

skatt

[skat:] se "direkt skatt, indirekt skatt"
< skatt, skatten, skatter >
- avgift för finansiering av samhällets gemensamma uppgifter som man är skyldig att betala för sina inkomster (och sin förmögenhet), utan direkt motprestation
tax; duty
Skatten betalas till stat och kommun (landsting, kommun och församling). Skatter finns av många (andra) olika typer.
"Tax is levied by both the national and local (county council, municipal and parish) authorities. The types of tax and duties payable are many and varied."
Exempel:
  • progressiv skatt - graduated tax
  • hög skatt - high rate of taxation
  • vad betalar du i skatt? - what do you pay in tax?
  • nya skatter på sprit och tobak - new duties on spirits and tobacco
Sammansättningar:
  • kommunalskatt - local taxes
  • mervärdeskatt - value added tax
  • skattsedel - income tax demand note
  • skattebetalare - taxpayer
  • skatteavdrag - tax deduction
Övrig: tax, duty, local taxes, value added tax, income tax demand note, taxpayer, tax deduction

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.