mindre på engelska

Här ar alla mindre översättning till engelska

liten

[2lI:ten] adj.
< liten, litet, lilla, mindre, minst >
- obetydlig ifråga om storlek, ålder etc
small
Motsatser: stor
Exempel:
  • en liten summa - a small sum
  • ett litet antal - a small amount
  • en liten flicka - a little girl
Övrig: small

liten

[2lI:ten] adj.
< liten, litet, lilla, mindre, minst >
- kort
short
Motsatser: lång
Exempel:
  • en liten stund - a little while
Övrig: short

mindre

[mIn:dre] se "liten"
- obetydligare (i storlek); tämligen liten
Användning: komparativ
smaller
Exempel:
  • han är mindre än sin bror - he is smaller than his brother
  • ett mindre företag - a small company
Övrig: smaller

mindre

[mIn:dre] se "litet, föga"
- inte så mycket, i lägre grad
Användning: komparativ
less
Exempel:
  • prata mindre och handla mer! - less talk and more action!
  • mindre än tio sekunder - in less than ten seconds
  • mer eller mindre tydligt - more or less clear
  • priserna har höjts med inte mindre än tio procent - prices have gone up by no less than ten percent
Övrig: less

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.