minne på engelska

Här ar alla minne översättning till engelska

minne

[2mIn:e] subst.
< minne, minnet, minnen, minnena >
- förmåga att komma ihåg
memory
(även om den sinnesfunktion där man lagrar erfarenheter etc)
("also used of the mental function by which experiences, etc., are stored")
Exempel:
 • hålla i minnet - keep in mind
Uttryck:
 • göra något med någons goda minne ("göra något med någons samtycke") - do sth. with sby's consent ("do sth. with sby's approval")
 • lägga något på minnet ("försöka komma ihåg något") - make a mental note of sth. ("try to remember sth.")
Sammansättningar:
 • minnesförlust - loss of memory
Övrig: memory, loss of memory

minne

[2mIn:e] subst.
< minne, minnet, minnen, minnena >
- lagringsställe för data i en dator
memory
Sammansättningar:
 • skivminne - hard disk
Övrig: memory, hard disk

minne

[2mIn:e] subst.
< minne, minnet, minnen, minnena >
- hågkomst, erinring
remembrance, memento
(även konkret "souvenir")
("also concrete, "souvenir"")
Exempel:
 • minnen från barndomen - remembrances of childhood
 • en utställning till minne av August Strindberg - an exhibition in remembrance of August Strindberg
Sammansättningar:
 • 300-årsminne - tricentennial anniversary
 • minnesmärke - memorial, monument
 • minnesbild - picture in one's mind, recollection
 • minnesvärd - memorable, worth remembering
Övrig: remembrance, memento, tricentennial anniversary, memorial, monument, picture in one's mind, recollection, memorable, worth remembering

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.