minnesmärke på engelska

Här ar alla minnesmärke översättning till engelska

minne

[2mIn:e] subst.
< minne, minnet, minnen, minnena >
- hågkomst, erinring
remembrance, memento
(även konkret "souvenir")
("also concrete, "souvenir"")
Exempel:
  • minnen från barndomen - remembrances of childhood
  • en utställning till minne av August Strindberg - an exhibition in remembrance of August Strindberg
Sammansättningar:
  • 300-årsminne - tricentennial anniversary
  • minnesmärke - memorial, monument
  • minnesbild - picture in one's mind, recollection
  • minnesvärd - memorable, worth remembering
Övrig: remembrance, memento, tricentennial anniversary, memorial, monument, picture in one's mind, recollection, memorable, worth remembering

minnesmärke

[2mIn:esmär:ke] subst.
< minnesmärke, minnesmärket, minnesmärken, minnesmärkena >
- historiskt föremål; föremål till minne av någon el. något
memorial, monument
Övrig: memorial, monument

märke

[2mÄr:ke] subst.
< märke, märket, märken, märkena >
- (igenkännings)tecken
mark
Uttryck:
  • lägga märke till ("observera, se") - notice ("observe, see")
Sammansättningar:
  • vägmärke - road sign
  • sjömärke - navigation mark
  • minnesmärke - memorial, monument
Övrig: mark, road sign, navigation mark, memorial, monument

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.