minst på engelska

Här ar alla minst översättning till engelska

liten

[2lI:ten] adj.
< liten, litet, lilla, mindre, minst >
- obetydlig ifråga om storlek, ålder etc
small
Motsatser: stor
Exempel:
 • en liten summa - a small sum
 • ett litet antal - a small amount
 • en liten flicka - a little girl
Övrig: small

liten

[2lI:ten] adj.
< liten, litet, lilla, mindre, minst >
- kort
short
Motsatser: lång
Exempel:
 • en liten stund - a little while
Övrig: short

minst

[min:st] se "liten"
< minst, minst, minsta >
- obetydligast (i längd, storlek etc)
Användning: superlativ
smallest
Exempel:
 • han är minst i klassen - he is the smallest one in his class
 • han klarade försöket med minsta möjliga marginal - he made it by the smallest possible margin
 • inte på minsta sätt - not in the least
 • jag är inte det minsta förvånad - I am not in the least surprised
Övrig: smallest

minst

[min:st] adv.
- i ringaste utsträckning
least
Exempel:
 • miljön är bra, inte minst för barnen - these surroundings are favourable, especially for the children
 • beslutet är minst sagt diskutabelt - the decision is debatable, to say the least
Övrig: least

minst

[min:st] adv.
- åtminstone
at least
Exempel:
 • jag sjunger minst lika bra som hon - I can sing just as well as she can
 • boken kostar minst hundra kronor - this book costs at least a hundred kronor
Övrig: at least

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.