missar på engelska

Här ar alla missar översättning till engelska

miss

[mis:] subst.
< miss, missen, missar >
- misslyckande, fel
miss, mistake
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
  • göra en grov miss - make a big mistake
Övrig: miss, mistake

missar

[2mIs:ar] verb
< missar, missade, missat, missa >
- misslyckas med att träffa ett visst mål
miss
(vardagligt även "gå miste om (något); komma försent till")
("informally also, "miss the point of (sth.); come too late"")
Exempel:
  • missa en straff - miss a penalty
  • jag sköt och missade med ett par meter - I shot and missed by a couple of metres
  • missa inte den filmen! - don't miss that film!
  • hon missade tåget - she missed the train
Övrig: miss

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.