misslyckas på engelska

Här ar alla misslyckas översättning till engelska

miss-

[2mIs:-] förled
- icke-, dålig, felaktig etc
mis-
Sammansättningar:
  • missnöjd - dissatisfied
  • misslyckas - fail
  • missuppfattning - misunderstanding
  • missväxt - crop failure
Övrig: mis-, dissatisfied, fail, misunderstanding, crop failure

misslyckas

[2mIs:lyk:as] verb
< misslyckas, misslyckades, misslyckats, misslyckas >
- försöka nå ett visst resultat utan framgång
fail
Exempel:
  • regeringen misslyckades med sin politik - Government policy failed
Övrig: fail

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.