missnöjd på engelska

Här ar alla missnöjd översättning till engelska

miss-

[2mIs:-] förled
- icke-, dålig, felaktig etc
mis-
Sammansättningar:
  • missnöjd - dissatisfied
  • misslyckas - fail
  • missuppfattning - misunderstanding
  • missväxt - crop failure
Övrig: mis-, dissatisfied, fail, misunderstanding, crop failure

missnöjd

[2mIs:nöj:d] adj.
< missnöjd, missnöjt, missnöjda >
- som känner missnöje, missbelåten
dissatisfied
Exempel:
  • studenterna var missnöjda med undervisningen - the students were dissatisfied with the teaching
Övrig: dissatisfied

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.