missuppfattning på engelska

Här ar alla missuppfattning översättning till engelska

miss-

[2mIs:-] förled
- icke-, dålig, felaktig etc
mis-
Sammansättningar:
  • missnöjd - dissatisfied
  • misslyckas - fail
  • missuppfattning - misunderstanding
  • missväxt - crop failure
Övrig: mis-, dissatisfied, fail, misunderstanding, crop failure

missuppfattning

[2mIs:upfat:[email protected]] subst.
< missuppfattning, missuppfattningen, missuppfattningar >
- felaktig uppfattning, missförstånd
misunderstanding
Övrig: misunderstanding

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.