modersmål på engelska

Här ar alla modersmål översättning till engelska

modersmål

[2mO:der+små:l] subst.
< modersmål, modersmålet, modersmål, modersmålen >
- det språk som en person är uppfödd med
mother tongue
Övrig: mother tongue

modersmål

[2mO:der+små:l] subst.
< modersmål, modersmålet, modersmål, modersmålen >
- det språk som en person är uppfödd med, barns och elevens första språk
mother tongue, native language (the language a person grows up with, the first language of children and pupils)
Övrig: mother tongue, native language, the language a person grows up with, the first language of children and pupils

modersmål

[2mO:der+små:l] subst.
< modersmål, modersmålet, modersmål, modersmålen >
- ämnet modersmål för invandrarbarn (med kursplan och betygskriterier)
mother tongue, native language (the school subject of mother tongue instruction for immigrant children (with syllabus and criteria for grades))
Övrig: mother tongue, native language, the school subject of mother tongue instruction for immigrant children

modersmålselev

[2mO:der+små:l] subst.
< modersmålselev, modersmålet, modersmål, modersmålen >
- elev som deltar i modersmålsundervisning/elev med annat modersmål än majoritetsspråket svenska
mother tongue pupil (pupil who participates in mother tongue instruction / pupil with a mother tongue other than Swedish)
Övrig: mother tongue pupil, pupil who participates in mother tongue instruction, pupil with a mother tongue other than swedish

modersmålslärare

[2mO:der+små:l] subst.
< modersmålslärare, modersmålet, modersmål, modersmålen >
- lärare som stöder barns modersmålsutveckling i förskola och som undervisar i förskoleklass och skola i och på modersmål
mother tongue teacher (teacher who supports the development of pre-school children's mother tongue skills and who teaches mother tongue skills in pre-school and school classes)
Övrig: mother tongue teacher, teacher who supports the development of pre-school children's mother tongue skills and who teaches mother tongue skills in pre-school and school classes

modersmålsstöd

[2mO:der+små:l] subst.
< modersmålsstöd, modersmålet, modersmål, modersmålen >
- stöd för barns modersmålsutveckling i förskolan
mother tongue support (support for the development of pre-school children's mother tongue skills)
Övrig: mother tongue support, support for the development of pre-school children's mother tongue skills

mål

[må:l] subst.
< mål, målet, mål, målen >
- språk, talförmåga
Användning: mest i sms
dialect, tongue
Uttryck:
  • ha mål i munnen ("kunna tala") - have a tongue in one's head ("be able to speak")
Sammansättningar:
  • modersmål - mother tongue
  • mållös - speechless, dumbfounded
Övrig: dialect, tongue, mother tongue, speechless, dumbfounded

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.