modersmålselev på engelska

Här ar alla modersmålselev översättning till engelska

modersmålselev

[2mO:der+små:l] subst.
< modersmålselev, modersmålet, modersmål, modersmålen >
- elev som deltar i modersmålsundervisning/elev med annat modersmål än majoritetsspråket svenska
mother tongue pupil (pupil who participates in mother tongue instruction / pupil with a mother tongue other than Swedish)
Övrig: mother tongue pupil, pupil who participates in mother tongue instruction, pupil with a mother tongue other than swedish

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.