mot på engelska

Här ar alla mot översättning till engelska

mot

[mo:t] se "emot"
against
(anger opposition)
("indicates opposition")
Exempel:
  • kämpa mot byråkratin - combat bureaucracy
Övrig: against

mot

[mo:t] prep.
towards, (toward US)
(anger riktning)
("indicates direction")
Exempel:
  • mot slutet av året - towards the end of the year
  • tåget mot Stockholm - the train to Stockholm
Övrig: towards,

mot

[mo:t] prep.
for
(anger utbyte)
("indicates exchange")
Exempel:
  • mot betalning - for payment
  • byta bilen mot en cykel - swap the car for a bike
Övrig: for

mot

[mo:t] prep.
against, compared to
(anger jämförelse)
("indicates comparison")
Exempel:
  • jag betalade bara hälften mot vad det brukar kosta - I paid only half of what it usually costs
Uttryck:
  • mot bakgrund av ("sett i belysning av") händelserna i USA - against the backdrop of (seen in the light of) events in the US
Övrig: against, compared to

mot

[mo:t] prep.
to
(anger bemötande)
("indicates treatment")
Exempel:
  • vara snäll mot djuren - be kind to animals
Övrig: to

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.