motgift på engelska

Här ar alla motgift översättning till engelska

gift

[jif:t] subst.
< gift, giftet, gifter >
- skadligt el. hälsofarligt ämne
poison (harmful or deadly substance)
Sammansättningar:
  • råttgift - rat poison
  • motgift - antidote
  • giftgas - poison gas
  • giftutsläpp - spill (emission) of hazardous waste
Övrig: poison, rat poison, antidote, poison gas, spill of hazardous waste, harmful or deadly substance

motgift

[2mO:tjif:t] subst.
< motgift, motgiftet, motgifter >
- medel som hindrar ett gift att verka
antidote
(även bildligt)
("also figuratively")
Övrig: antidote

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.