motsägande på engelska

Här ar alla motsägande översättning till engelska

motsägande

[2mO:tsä:gande (el. -sej:-)] se motsägande2.swf
- som strider mot sig själv el. säger motsatsen, inkonsekvent
conflicting, contradictory
Exempel:
  • lämna motsägande uppgifter - submit contradictory information
Övrig: conflicting, contradictory

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.