motståndskraft på engelska

Här ar alla motståndskraft översättning till engelska

kraft

[kraf:t] subst.
< kraft, kraften, krafter >
- styrka, energi
strength, power
Exempel:
  • ha kraft att opponera sig - have it in one to object
Uttryck:
  • (kämpa) av alla krafter ("så mycket man orkar") - (struggle) with all one's might ("as much as one can")
Sammansättningar:
  • handlingskraft - power to act
  • motståndskraft - resistance
  • vattenkraft - hydroelectric power
  • kraftfull - powerful
Övrig: strength, power, power to act, resistance, hydroelectric power, powerful

motståndskraft

[2mO:tståndskraf:t] subst.
< motståndskraft, motståndskraften >
- styrka att stå emot; resistens
stamina; resistance
Övrig: stamina, resistance

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.