motvilja på engelska

Här ar alla motvilja översättning till engelska

motvilja

[2mO:tvil:ja] subst.
< motvilja, motviljan >
- olust, aversion
dislike, aversion
Övrig: dislike, aversion

vilja

[2vIl:ja] subst.
< vilja, viljan, viljor >
- förmåga och avsikt att bestämma sina egna handlingar; önskan
will
Exempel:
  • en stark vilja - a strong will
  • viljan att lära sig något - the will to learn sth.
Uttryck:
  • mot sin vilja ("motvilligt") - against one's will ("reluctantly")
  • få sin vilja fram ("få som man vill") - have one's own way ("get what one wants")
Avledningar:
  • ovilja - unwillingness
Sammansättningar:
  • motvilja - reluctance
  • viljelös - without a will of one's own
Övrig: will, unwillingness, reluctance, without a will of one's own

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.