munstycke på engelska

Här ar alla munstycke översättning till engelska

munstycke

[2mUn:styk:e] subst.
< munstycke, munstycket, munstycken, munstyckena >
- den del av något (t ex en pipa el. ett blåsinstrument) som man håller i munnen
mouthpiece
(bildligt även om anordning som släpper in el. ut luft el. vätska)
("figuratively, nozzle")
Övrig: mouthpiece

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.