muntlig på engelska

Här ar alla muntlig översättning till engelska

muntlig

[2mUn:tlig] adj.
< muntlig, muntligt, muntliga >
- som uttrycks genom ord el. tal
oral, verbal
Motsatser: skriftlig
Exempel:
  • muntligt prov - oral examination
  • muntlig redogörelse - oral report
Övrig: oral, verbal

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.