mycket på engelska

Här ar alla mycket översättning till engelska

mycket

[2mYk:e(t)] adv.
- i hög grad
very much, greatly
Exempel:
 • en mycket stor del - a very great part
 • försöket slog mycket väl ut - the attempt turned out very well
 • mycket ofta - very often
 • det finns mycket mer att säga - there is much more to say
 • tycka mycket om musik - enjoy music very much
Uttryck:
 • han vann mycket riktigt ("helt riktigt, alldeles riktigt") tävlingen - he duly ("rightly, properly") won the competition
Övrig: very much, greatly

mycket

[2mYk:e(t)] adj.
< mycket, mycken, myckna >
- som har stor mängd
Användning: attributivt bara framför massord
much
(icke-neutrala former något högtidliga)
("non-neutral forms somewhat formal")
Exempel:
 • mycket mat - a great amount of food
 • mycket pengar - much money
 • ha mycket att göra - have much to do
 • han ägnar mycket av sin tid åt läsning - he devotes much of his time to reading
 • hur mycket är klockan? - what time is it?
 • mycken möda - great pains
 • det myckna regnandet - the abundant rain
Uttryck:
 • tack så mycket! - thank you very much!
Övrig: much

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.