myndighet på engelska

Här ar alla myndighet översättning till engelska

myndighet

[2mYn:dighe:t] subst.
< myndighet, myndigheten, myndigheter >
- egenskapen att vara myndig
majority
Sammansättningar:
  • myndighetsålder - age of majority
Övrig: majority, age of majority

myndighet

[2mYn:dighe:t] subst.
< myndighet, myndigheten, myndigheter >
- statlig eller kommunal institution med särskilda uppgifter
[public] authority
Exempel:
  • Migrationsverket är en statlig myndighet - the Swedish Migration Board is a government authority
Sammansättningar:
  • passmyndighet - passport authorities
  • myndighetsperson - person in authority
Övrig: [public] authority, passport authorities, person in authority

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.