nämligen på engelska

Här ar alla nämligen översättning till engelska

nämligen

[2nEm:ligen] adv.
- närmare bestämt
for, since, as
(förklarar el. preciserar något tidigare sagt el. skrivet)
("explaining or giving more precise detail about sth. said or written earlier")
Exempel:
  • jag kunde inte komma -- jag var nämligen sjuk - I couldn't come -- I was sick, you see
  • boken handlar om en bristvara, nämligen oljan - the book is about a commodity in short supply, namely oil
Övrig: for, since, as

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.